Utställning

 

Läs mer på Sveriges Shetlandsällskaps hemsida -->

 

 

 

 

 

 

Best In Show på GSF utställning 2010 blev:

 

Horizon v.d. Geer RS 4244

 

 

 

Reserv BIS blev: Hoksel Zinnia

 

 

 
 

Gotlands Shetlandsförening © 2014

www.shetlandgotland.se