Styrelsegrupp:

 

Ordförande

Kontaktpers:

Sara Granath
Fröjel Bofride 750
623 55 Klintehamn

Mobil:

E-mail:

0733-358258

sarag_82@hotmail.com

Ledamot:

Mary Blomberg

Telefon:

Mobil:

E-mail:

0498-276277

0736-932650

mary.blomberg@hotmail.com

Ledamot: Malin Lundgren

Telefon:
Mobil:

E-mail:

0498-482551

0707-413423

balloon-dance@telia.com

Ledamot: Doris Granath

Telefon:

E-mail:

0705-805905

doran_g@hotmail.com 

Material till hemsidan

Material till hemsidan mottages gärna! Skicka helst via mail till föreningens mailadress: info@shetlandgotland.se


Sveriges Shetlandssällskap
Sveriges Shetlandssällskaps hemsida: www.shetlandsponny.se

Här hittar du mycket information! Mer info om SSS, kalender och information för utställningar i hela Sverige, information om avelsvärderingar, olika utmärkelser, många olika länkar, rasstandarden och mycket mer!

 

 

Webstambok

I webstamboken: http://www.shetlandsponny.se/stambok

kan du hitta information som handlar om pass, registrering, ägarbyten, ändringar i pass och många olika blanketter för dessa ändamål. Du kan också komma i kontakt med stamboksföraren samt leta upp stam, avkommor och resultat för din stamboksförda och registrerade shetlandsponny.

 

 

 

 

Gotlands Shetlandsförening © 2012

www.shetlandgotland.se