Vandringspriser och diplom!


Inom Gotlands Shetlandsförening delas det ut ett antal vandringspriser och diplom, både på årsmötet och vid den årliga utställningen. Här kan du läsa mer om dessa.


Vandringspriser

Årets körhäst
Delas ut till bästa shetlandsponny som under året tävlat i tremomentskörning (dressyr, precision, maraton) och tillhör någon av Gotlands rid/körklubbar.

 

För att erhålla priset måste en ansökan inkomma till GSF styrelse/sekreterare efter sista körtävlingen för året.


Vid flera ansökningar används en poängtabell där placeringar räknas, flest poäng erhåller priset. 

Vandringspris och diplom utdelas på årsmötet. Ponny kan bara tilldelas priset en gång i livet. Priset tillfaller föreningen när det är fulltecknat.


2003 Par: Pepita RS 1826 och Certina
2004 Almnäs Kanon

2005 Day Light
2006 Jeelina
2007 Fuga RS 5326

2008 Petros-Kinda RS 5416

2009 Fridolf

2010 Gnistans Okkii

2011 -


Best In Show
Till den shetlandsponny som blir BIS på Gotlands Shetlandsförenings utställning. Priset delas ut på årsmötet, när samma häst fått 5 inteckningar tillfaller priset denna häst. Om ingen häst fått 5 inteckningar inom 15 år tillfaller priset den häst som har flest inteckningar. Vid lika många inteckningar räknas poängen ihop, den som har högst poäng får priset, vid samma poäng får lotten avgöra.

1996 Askö Bläsa RS 2493

1997 Habett RS 2815

1998 Frissa RS 3478

1999 Fredrik RS 277

2000 Hoksel Ullvide RS 4555
2001 Hoksel Blåeld RS 5744
2002 Lundabo Kismet RS 3325
2003 Lundabo Kismet RS 3325
2004 Hoksel Blåeld RS 5744
2005 Kronblads Alice RS 5384
2006 Rubina RS 4796
2008 Olima RS 6162
2009 Horizon v.d. Geer RS 4244

2010 Horizon v.d. Geer RS 4244

2011 -


Fölchampionatets vandringspris

Till det shetlandsponnyföl som placeras främst vid GSF´s utställning eller vid ett fölchampionat, utses av domaren.
Utdelas på årsmötet, när samme uppfödare erhållit priset 5 ggr tillfaller priset uppfödaren.

2002 Tules Ballerina 38020765

2003 Risslas Le´ttir 38030716

2004 Corvett 39040066

2005 Fridolf 38050098
2006 Stenstugu Doffer 39060128
2007 Tombo Rambo 38070394
2008 Stenstugu Nudolla 38080337

2009 Mariline´s Black Lipped Pearl 38090261

2010 -

 


Stuteri Hoksels vandringspris till Bästa Gotlandsfödda Shetland vid Gotlands Shetlandsförenings utställning
Till den shetlandsponny som är född på Gotland och får högst poäng vid den årliga utställningen med början 2006. Priset delas ut på utställningen, ett diplom erhålls på årsmötet. Priset tillfaller slutligen den shetlandsponny som har flest inteckningar vid Gotlands Shetlandsförenings 20-års jubileum.

 

2006 Stenstugu Miss Mollan
2008 Hoksel Zinnia
2009 Izabel RS 4560

2010 Izolde Av Bofride

 

 

Diplom

 

3-minuterspris
Tilldelas alla gotländska shetlandsponnyer som under året travat på en tid under 3.00 min. Diplom utdelas på årsmötet.

 

Diplomsto
Tilldelas gotländska 3-åriga shetlandsponnyston som under året erhållit avelsdiplom. Diplom utdelas på årsmötet.

 


Gotlands Shetlandsförening © 2014

www.shetlandgotland.se