Bli medlem i Sveriges Shetlandsällskap!

 

Sveriges Shetlandsällskap (SSS) är en avelsorganisation som främjar shetlandsponnyn i Sverige. När du betalar in din medlemsavgift kan du välja att tillhöra någon av SSS´s regionalföreningar, glöm inte att skriva det på inbetalningen!

 

Som medlem får du:

 

  • Medlemstidningen "Shetlandsponnyn" fyra ggr per år. Den innehåller fakta, bilder, information, matnyttiga artiklar, resultat och referat från utställningar, information från regionalföreningarna m.m.
  • Du får deltaga i olika aktiviteter och ställa ut din ponny på de olika utställningarna arrangerade av SSS och dess regionalföreningar till reducerat pris.

 

För år 2012 är medlemsavgiften:

350 kr för enskild medlem

400 kr för familjemedlemskap

400 kr för medlem bosatt i annat land

 

Medlemsavgiften betalas in på SSS plusgiro 103865-2. 

Ange: Namn, adress, tel. nummer och vilken regionalförening du vill tillhöra!

 

Vid medlemsskap för hel familj skall det anges vem som är "huvudmedlem" samt namnen på de övriga familjemedlemmarna.


 

Är du medlem sedan tidigare? Då anger du ditt medlemsnummer som finns på tidningens adressetikett samt vilken regionalförening du vill tillhöra!

 

 

 

 

Gotlands Shetlandsförening © 2014

www.shetlandgotland.se