Länkar

 

Här finns länkar till sidor som kan vara användbara för dig som gillar shetlandsponnyer.

 

Shetlandsföreningar:

 

Sveriges Shetlandssällskap

Shetland Syd

Shetland Öst

Shetland Nord

Shetland Väst

 

Rid- och Körklubben Shetland

 

Stambok för shetlandsponnyer:

 

Webstamboken

 

 

Övriga föreningar och förbund:

 

Svenska Hästavelsförbundet- avelsvärderingar och sommarpremieringar för ston och unghästar m.m.

 

Svenska Ponnyavelsförbundet - info om avelsvärderingar för hingstar, treårstest, kvalitetsbedömning, ansökan om stuterinamn eller prestationsbevis m.m.

 

Ungponnygruppen - info om treårstest, kvalitetsbedömning m.m. för unga ponnyer och dess ägare.

 

 

Gotländska länkar:

 

Destination Gotland- info om båttider, båtbiljetter etc. från och till Gotland.

 

Häst Gotland- samlingsplats för hästfolk på Gotland. Mycket info och länkar till hästvärlden på Gotland!

 

Gotländska Nyheter

 

 

 

 

 

Gotlands Shetlandsförening © 2014

www.shetlandgotland.se