Aktiviteter 2014

 

Nya styrelsen jobbar just nu för högtryck för att det ska hända något redan i år. Håll koll här på hemsidan eller på www.facebook.com/shetlandsydost

 

Aktiviteter 2012

 

 Rapport från GSF Årsmöte 15/4 2012

Söndagen den 15 april samlades majoriteten av medlemmarna hos M. Blomberg i Visby för att delta på Gotlands Shetlandsförenings årsmöte.Detta årsmöte skulle bli lite speciellt, eftersom medlemmarna skulle bestämma om GSF skulle vara en vilande förening och vilken grupp som skulle arbeta vidare med detta i framtiden.

 

Under flera år har medlemsantalet minskat på Gotland, år 2011 hade vi under 10 st medlemmar. Intresset för aktiviteter och utställningar har också minskat, vid den sista utställningen som arrangerades 2010 på Gotland, fick föreningen efter mycket arbete ihop det antalet ponnyer som behövdes för att utställningen skulle bli av. Det har även blivit allt svårare att hitta personer som vill engagera sig för föreningen. Styrelsen har också varit uppmärksammade på om andra personer eller medlemmar har velat ha någon aktivitet, men intresset har inte varit tillräckligt. Styrelsen har inte heller blivit kontaktad av människor som vill engagera sig eller delta på aktiviteter för shetlandsponnyer. Samma ledsamma trend har kunnat ses inom travet för A-ponnyer på Gotland under de senaste åren. Att driva en förening med så få medlemmar är arbetsamt för styrelsen och inte meningsfullt.

 

Förslaget om en vilande förening har vuxit fram under förra året, det har diskuterats med styrelsemedlemmar och utomstående personer som är intresserade av shetlandsponnyer på Gotland. Vi har diskuterat frågan med medlemmar i SSS´s styrelse för att få andra synpunkter och ta reda på hur vi ska gå till väga.


På Gotland upplever vi det inte vara till nytta att driva föreningen när medlemsantalet är så litet, men samtidigt vill vi att något ska finnas kvar. Vi hoppas och tror att i framtiden kommer intresset för Shetlandsponnyn och föreningsliv på Gotland att öka och då kan föreningen enkelt bli aktiv igen.
Men fram till dess så beslutade medlemmarna på årsmötet att Gotlands Shetlandsförening kommer att vara vilande tills vidare.

 

På årsmötet bildades en grupp som består av fyra personer som fick i uppgift att arbeta vidare med frågor som rör föreningen och framtiden. Gruppen ska aktivt försöka arbeta fram en lösning för att ägare till shetlandsponnyer på Gotland ska kunna vara delaktiga och inte känna sig bortglömda trots att den regionala föreningen är vilande. När gruppen arbetat fram en sådan lösning kommer den att presenteras.  Föreningens hemsida kommer fortfarande att finnas kvar för att gotlänningarna ska kunna hitta information m.m.


Efter att de vanliga årsmöteshandlingarna var avklarade, delades det ut ett diplom till:

 

Stenstugu Havanna 38080339 som erhållit 40 p och avelsdiplom på premieringen i Stånga 2011.


När årsmötet var avslutat, bjöd föreningen deltagarna på smörgåstårta som Mary hade gjort åt oss, det var mycket gott och mättande. Därefter hann vi också med lite fika innan alla begav sig hemåt.

Har du själv några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss! Kontaktuppgifter finns under fliken "Styrelse & Kontakt".

 

 

 

Gotlands Shetlandsförening © 2014

www.shetlandgotland.se